Melalui situs resmi Anime Sora no Aosa o Shiru Hito yo menampilkan cast dan karakter terbaru. Para Karakter dan Cast Sora no Aosa o Shiru Hito yo : Aoi Aioi (CV: Shion Wakayama) Akane Aioi (CV: Riho Yoshioka) Shinnosuke Kanomura/Shinno (CV: Ryō Yoshizawa) Dankichi Nitobe (CV: Ken Matsudaira) Anime Sora no Aosa o Shiru Hito […]

Baca pos ini lebih lanjut